(พระพุทธเจ้าพระองค์แรก) “พระพุทธเมตตา”
จัดสร้างขนาดหน้าตัก 29 เมตร สูง 45 เมตร
เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา   ธรรมเหล่าใด เกิดแต่เหตุ
เตสํ เหตํ ตถาคโต     พระตถาคต กล่าวเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น
เตสญฺจ โย นิโรโธ จ   และความดับของธรรมเหล่านั้น
เอวํ วาที มหาสมโณ   พระมหาสมณะมีวาทะอย่างนี้

คาถาบาทที่หนึ่ง มีความว่า ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ
ก็หมายถึง ทุกข์ ซึ่งป็น ผล อันเกิดจาก เหตุ ดังกล่าว
คาถาบาทที่สอง มีความว่า พระตถาคตตรัสเหตุของธรรมเหล่านั้น
นี่ก็คือเรื่อง สมุทัย ซึ่ง เหตุ (แห่งทุกข์) เป็นอริยสัจข้อที่สอง
คาถาบาทสาม มีความว่า และความดับของธรรมเหล่านั้น
ก็คือพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเรื่อง นิโรธ (ความดับแห่งทุกข์) อันเป็น ผล ที่เกิดจาก มรรค
 ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติอันเป็นทางนำไปสู่ (เหตุ) ความดับทุกข์ในที่สุด
ส่วนคาถาบาทสุดท้าย ความว่า พระมหาสมณะมีวาทะไว้อย่างนี้
ก็คือ พระพุทธองค์ได้ ตรัสสั่งสอนไว้เช่นนี้
[๖๖] ครั้นได้ฟังธรรมปริยายนี้ ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลี ปราศจากมลทินว่า สิ่งใด
สิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับไปเป็นธรรมดา
ได้เกิดขึ้นแก่
สารีบุตรปริพาชก
                          ธรรมนี้แหละถ้ามีก็เพียงนี้เท่านั้น ท่านทั้งหลายจงแทง
                          ตลอดบทอันหาความโศกมิได้ บทอันหาความโศกมิได้

พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก เรื่องราวสุดมหัศจรรย์ของมหาบุรุษ ผู้ค้นพบความลับของจักรวาล ละครซีรีส์ที่ได้รับรางวัลการันตี
 รางวัลชนะเลิศ Asian Television Awards 2014 ในสาขา BEST CINEMATOGRAPHY หรือ กำกับภาพยอดเยี่ยม
ซีรีส์เรื่องนี้ ทำขึ้นจากศรัทธาอันแรงกล้าของมหาเศรษฐีชาว­อินเดียที่ชื่อ Dr. B.K. Modi ที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
อย่างแรงกล้­า ตั้งแต่อายุ 24 ปี ที่ต้องการถ่ายทอดเรื่องราวของพระพุทธเจ้า­ให้ออกสู่สายตาคนทั้งโลก
โดย สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล และ ช่อง 1 เวิร์คพอยส์ ภูมิใจนำเสนอเพื่อคนไทยทุกคน
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱ ⊰♥⊱⊰♥⊱


การ์ตูนพุทธประวัติ ๔ ชั่วโมงเต็ม จบบริบูรณ์  Uploaded by parnkarn on Sep 9, 2011

ประวัติพระพุทธเจ้า พุทธศาสดา Full Screen HD 4 ช.ม. จบสมบูรณ์

พุทธศาสดา : Buddha Thus Have I Heard [ฉบับ HD]

ประวัติพระพุทธเจ้า พุทธศาสดา HD

           


พุทธศาสดา : Buddha Thus Have I Heard [ฉบับเต็ม] 44 ตอน  : Chai Pakin


https://www.youtube.com/embed/Dn--rtoepJA   เผยแพร่เมื่อ 28 ส.ค. 2012
ท้าวมหาพรหมในชั้นสุทธาวาสทั้ง ๕ ได้ลงมาประกาศแก่ชาวโลกว่า นับแต่นี้ไปอีกแสนปี พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ผู้ที่ปรารถนาจะพบพระองค์ต้องรักษาศีล ๕
และเจริญเมตตาภาวนาเป็นนิตย์ มวลมนุษย์และเทวดาได้เกิดความสงสัยว่าผู้ใดจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลกเป็นไปถึงหนึ่งแสนปี หาผู้ให้คำตอบไม่ได้ จนกระทั่ง
สัญญาณบอกเหตุเกิดขึ้น บรรดาเทพยดาและพรหมทั้งหลายได้ประชุมไต่ถามกันว่า ผู้ใดจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ระหว่างนั้นเองต่างก็สังเกตเห็นปัญจบุพนิมิตรปรากฏแก่ "สันดุสิตเทพบุตร"...
ภาพยนต์แอนิเมชั่น เรื่อง พุธทศาสดา (ฉบับเต็ม) 
ILC SWU เผยแพร่เมื่อ 3 ธ.ค. 2013

Sahamongkolfilm International Co.,Ltd 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา (แก้ไขแล้ว)
 ตอนนี้ต้องขอแจ้งว่า เป็นตอนพิเศษ จากผู้สร้าง โปรดใช้วิจารณญาณในการชม เนื่องจากอาจมีความเข้าใจตรงกัน
 หรือคลาดเคลื่อนกันในธรรมะบางประการ หรือมีเรื่องของการพาดพิงทางการเมืองบ้าง ทางเราต้องการให้ได้ชมเพื่อให้ได้ทราบทัศนะคติ
ในการสร้างของผู้สร้างเพื่อความสุขและการเผยแพร่ธรรมะ มิได้มีจุดมุ่งหมายประการอื่นใด 

ภาพยนต์การ์ตูนพระพุทธเจ้า อัปโหลดโดย BLC1SMONKV5 เมื่อ 23 ก.พ. 2012念 念 念 念 念 念 念 念 念 念 念 念 念 念 念 念 念
念 念 念 念 念 念 念 念 念 念 念 念 念 念 念 念 念
念 念 念 念 念 念 念 念 念 念 念 念 念 念 念 念 念 念 念 念 念 念 念 念 念 念 念 念 念 念 念 念 念 念 念 念 念 念 念 念 念 念 念 
เอาคุณธรรมนำการเมือง ชาติจึงจะไปรอด
I'm free to believe.
I can believe somethings through wisdom.
I was taught how I can develop that "Wisdom"

 ภาพนี้ถ่ายเมื่อ 13มิถุนายน 2553 ที่ป่าช้าเฟรสฮอฟโอลซดอร์ฟ ( Friedhof Ohlsdor)
 เมืองฮัมบวร์ก เยอรมนี หลวงพ่อนั่งพิงสุสานชาวคริสต์ และร่วมนั่งภาวนาพร้อมคณะอีก 22 คน

"..การทำบุญมหาศาลก็คือการที่เราฝึกรู้จิต เห็นจิต
เขาเรียกว่า “กุสะลัง จิตตัง อุปปันนัง” จิตที่เป็นกุศล
หรือว่า “กุสะลา ธัมมา” ทำจิตให้เป็นบุญทุกขณะ
บุญไม่ได้อยู่ที่ไหน อยู่ที่การทำใจให้สงบ บุญอยู่ที่การรู้จิตรู้ใจของตนเอง
ที่พระพุทธเจ้าไปเรียนรู้จิตตัวเอง ก็อย่างนี้เองจึงได้เป็นพระพุทธเจ้า.."

หลวงพ่อสนอง กตฺปุญโญ


⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱หนังสือ:ธรรมยาตราครั้งที่ 4 สู่ถ้ำมหัศจรรย์แดนพุทธภูมิ...jpg⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

⊰♥⊱Dhamma Yarta IV - Journey to Wonder Caves in the Land of Buddhism...pdf⊰♥⊱

 
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱ 
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
⊰♥⊱วีดีโอ+คู่มือสวดมนต์แปลฉบับวัดสังฆทาน⊰♥⊱
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
ที่บริจาคเนื้อที่ Server ในการถ่ายทอดเสียงธรรมะทั้ง 9 คลื่น /.

ข่าวงานบุญ

คู่มือสวดมนต์แปล (1) : Dhitinard Dhammaj

Evening Chanting Part 1 (Thai) : motionclip88

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (มีคำแปล) : kitty Pink

บทปฏิจจสมุปบาท ต้นเหตุของทุกข์
ชมรมสารธรรมล้านนา เชียงใหม่

 

บทสวดมหากรุณาธารณีสูตร (ทิเบต) : Sailom Isara
 
อัปโหลดเมื่อ 21 พ.ย. 2011ขอขอบคุณ
บทสวด: palungjit.com
ภาพ : จากเวปไซต์ต่างๆ
จัดทำเป็น: ธรรมทาน

บทสวดบูชาเจ้าแม่กวนอิม 

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰⊰♥⊱⊰♥⊱

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱ ⊰♥⊱⊰♥⊱
http://www.manager.co.th/Entertainment/ViewNews.aspx?NewsID=9580000045730
“พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก” เป็นโปรเจกต์ของ
มหาเศรษฐีชาวอินเดียชื่อ Dr. B.K. Modi
ที่ต้องการจะถ่ายทอดเรื่องราวของพระพุทธเจ้าให้คนทั่วโลกได้รับรู้
โดยออกอากาศครั้งแรกช่อง Zee TV ของอินเดีย
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2556 ซึ่งที่ผ่านมา
ซีรีส์ที่ใช้เงินการสร้างไปกว่า 1,000 ล้านบาท
เรื่องนี้เคยคว้าเอารางวัลชนะเลิศ Asian Television
Awards 2014 ในสาขา BEST INEMATOGRAPHY
(กำกับภาพยอดเยี่ยม) มาแล้ว
.

 

คู่มือสวดมนต์แปล (2) : Dhitinard Dhammaj

Evening Chanting Part 2 (Thai) : motionclip88

 

บทสวดมนต์ ทำวัตรเช้า (สวนโมกข์) : sakmetee cnx

OM MANI PADME HUM (Full length version)

bubu5863:: เผยแพร่เมื่อ 24 เม.ย. 2011

Heart Sutra (Mandarin)
อัปโหลดเมื่อ 4 มิ.ย. 2007
http://www.immmusic.com/product/eng/1002.htm
 

เพลงบรรเลงพิณจีนสิริมงคล 

 
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰⊰♥⊱⊰♥⊱


kkk

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱


ถ่ายทอดสดทีวีจอขนาดจิ่ว

Thai Buddhist Monks chanting Buddhajayamangalasutta.FLV : Mook424

ธรรมยุติกับมหานิกายแตกต่างกัน อย่างไร พระพุทธเจ้าอยู่ในนิกายไหน พวกหนึ่งจับเงินพวกหนึ : namo dee

เจริญพระพุทธมนต์ : anomatas

บทสวดมนต์ อิติปิโส ๑๐๘ จบ เสริมมงคล เสริมบารมี  : namo putaya

บทสวดมนต์ธิเบต : watintaram
 : อัปโหลดเมื่อ 12 ก.ย. 2010

บรรเลงเพลงไทยเดิม ๒๐ เพลง { 2 HOUR } 

 

เผยแพร่เมื่อ 28 ส.ค. 2012

ท้าวมหาพรหมในชั้นสุทธาวาสทั้ง ๕ ได้ลงมาประกาศแก่ชาวโลกว่า นับแต่นี้ไปอีกแสนปี พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นในโล­ก ผู้ที่ปรารถนาจะพบพระองค์ต้องรักษาศีล ๕ และเจริญเมตตาภาวนาเป็นนิตย์ มวลมนุษย์และเทวดาได้เกิดความสงสัยว่าผู้ใ­ดจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโล­กเป็นไปถึงหนึ่งแสนปี หาผู้ให้คำตอบไม่ได้ จนกระทั่งสัญญาณบอกเหตุเกิดขึ้น บรรดาเทพยดาและพรหมทั้งหลายได้ประชุมไต่ถา­มกันว่า ผู้ใดจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ระหว่างนั้นเองต่างก็สังเกตเห็นปัญจบุพนิม­ิตรปรากฏแก่ "สันดุสิตเทพบุตร"...


โครงการภาพยนตร์ "พุทธศาสดา" เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา (พุทธศักราช ๒๕๔๖ - ๒๕๕๔)

ประธานกิตติมศักดิ์ : พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสัมปันโน) วัดป่าบ้านตาด

๑. เปิดฉากเริ่มเรื่อง
๒. ทรงปฏิสนธิ
๓. ประสูติ ณ ป่าลุมพินี
๔. อสิตดาบส ทำนายพระลักษณะ
๕. ขนานพระนาม
๖. บรรลุปฐมฌานในวันแรกนาขวัญ
๗. อภิเษกสมรส
๘. ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง ๔
๙. เสด็จออกบรรพชา
๑๐. อาหารบิณฑบาตมื้อแรก
๑๑. ปัญจวัคคีย์ออกบวช
๑๒. ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
๑๓. ทรงพระสุบินนิมิต
๑๔. นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส
๑๕. พญามารกรีธาทัพ
๑๖. ตรัสรู้
๑๗. ขับธิดามาร
๑๘. มุจลินท์
๑๙. เสด็จป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
๒๐. ยสกุลบุตรออกบวช
๒๑. โปรดชฎิลสามพี่น้อง
๒๒. อัครสาวกบรรพชา
๒๓. จาตุรงคสันนิบาต
๒๔. ฝนโบกขรพรรษ
๒๕. โปรดพุทธบิดาและพระนางพิมพา
๒๖. พระราหุลราชกุมารบรรพชา
๒๗. ชี้อสุภะ
๒๘. เจ้าชาย ๖ พระองค์ออกบวช
๒๙. พุทธบิดานิพพาน
๓๐. พระนางพิมพาออกบวช
๓๑. เสด็จดาวดึงส์เทวโลก
๓๒. ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท
๓๓. เทศนาธรรม
๓๔. ปาลิไลยก์
๓๕. โปรดองคุลิมาล
๓๖. โปรดพกาพรหม
๓๗. พิจารณาชราธรรม
๓๘. แสดงโอฬาริกนิมิต
๓๙. ห้ามมาร
๔๐. ปลงอายุสังขาร
๔๑. รับอุทก
๔๒. พยากรณ์บิณฑบาต ๒ ครั้ง
๔๓. สังเวชนียสถาน ๔
๔๔. ดับขันธปรินิพพาน

www.buddha-thushaveiheard.com


 • "พระอานนท์พุทธอนุชา"
  จินตนิยายสมัยพุทธกาลอิงหลักธรรมพระพุทธศาสนา
  โดย ท่านอาจารย์วศิน อินทสระ
  ċ
  Dhitinard Dhammaj,
  Mar 6, 2011, 12:30 AM
  ċ
  Dhitinard Dhammaj,
  Feb 17, 2012, 12:54 AM
  ċ
  Dhitinard Dhammaj,
  Jun 21, 2012, 9:27 PM
  ċ
  Dhitinard Dhammaj,
  Mar 6, 2011, 1:28 AM
  ċ
  Dhitinard Dhammaj,
  Mar 7, 2011, 6:21 AM