นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ
Buddha Thus Have I Heard + พระมหาชนก การ์ตูน + วัดไทยแห่งแรกในจีน

พุทธศาสดา : Buddha Thus Have I Heard [ฉบับเต็ม] 44 ตอน

site/dhamma999net * www.dhamma999.net

พระมหาชนก การ์ตูน : dhamma2513

site/dhamma999net * www.dhamma999.net

งานสมโภชวัดเหมอัศวาราม เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
เผยแพร่เมื่อ 13 ก.ย. 2014

site/dhamma999net * www.dhamma999.net


SATELLITE TV C-BAND ( จานใหญ่ )  THAICOM5  ช่อง SBB TV

  งานบุญ  =>>อ่านสังฆทานนิวส์ทุกฉบับ 


⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱