วัดเหมอัศวาราม ตั้งอยู่ภายในวัดม้าขาว ลั่วหยาง ประเทศจีน
เผยแพร่เมื่อ 15 ก.ย. 2013

พัทธสีมาวัดเหม-ไป๋หม่าซื่อ จีน  Wat Nakprok : เผยแพร่เมื่อ 23 ก.ย. 2012
22 กรกฎาคม 2555 : พิธีผูกพัทธสีมาวัดเหมอัศวาราม (วัดม้าทอง) วัดไทยแห่งแรกในประเทศจีน
ภายในพื้นที่วัดไป๋หม่าซื่อ(วัดม้าขาว) ซึ่งเป็นวัดพุทธมหายานแห่งแรกในประเทศจีน
Presentation พิธีสมโภชวัดเหมอัศวาราม กย 2557 HD1 DVD 320x240
เผยแพร่เมื่อ 13 ก.ย. 2014 : Yanamet Krasathep
งานสมโภชวัดเหมอัศวาราม เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
สาระจากเมืองมังกร ตอน 65 การสร้างวัดม้าขาว 560730
sanaanong2010 : เผยแพร่เมื่อ 26 ส.ค. 2013
นำเรื่องราวของบุคคลในประวัติศาสตร์จีน มาเสนอ สร้างมุมมอง ในเชิงบริหารงานบุคคล ทั้งให้แนววิธีคิดวิธีที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ
และล้มเหลว เล่าเรื่องราวเชิงเสนอแนะ และให้ข้อคิด โดยวิทยากรผู้ทรงความรู้ด้านประวัติศาสตร์­จีน อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี
หรือ อาจารย์แอน ทาง TNN2 Truevision 8 จันทร์-ศุกร์ เวลา 20.20-20.30 น.
สาระจากเมืองมังกร ตอน 66 การสร้างวัดม้าขาว (2) 560731
เผยแพร่เมื่อ 26 ส.ค. 2013 : sanaanong2010
นำเรื่องราวของบุคคลในประวัติศาสตร์จีน มาเสนอ สร้างมุมมอง ในเชิงบริหารงานบุคคล ทั้งให้แนววิธีคิดวิธีที่จะนำไปสู่ความสำเ­ร็จ
และล้มเหลว เล่าเรื่องราวเชิงเสนอแนะ และให้ข้อคิด โดยวิทยากรผู้ทรงความรู้ด้านประวัติศาสตร์­จีน อาจารย์ษณอนงค์ คำแสนหวี
หรือ อาจารย์แอน ทาง TNN2 Truevision 8 จันทร์-ศุกร์ เวลา 20.20-20.30 น.
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
พิธีฉลอง'วัดไทย'(เถรวาท)แห่งแรกในประเทศจีน
คณะสงฆ์ไทย นำโดย พระพรหมสุธี เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร จำนวนกว่า ๑๐๘ รูป และพุทธศาสนิกชนชาวไทย
กว่า ๖๐๐ คน ร่วมงานพิธีสมโภช "วัดเหมอัศวาราม" วัดไทย (นิกายเถรวาท) แห่งแรกในประเทศจีน ภายใน "วัดม้าขาว" (ไป๋หม่าซื่อ)
 เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน และพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากวัดสระเกศฯ ประดิษฐานบน "บรมบรรพต" (ภูเขาทอง จำลอง)
 วัดเหมอัศวาราม พร้อมทั้งพิธีบรรจุอัฐิธาตุ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) โดยมี พระธรรมาจารย์ยิ่นเล่อ
เจ้าอาวาสวัดม้าขาว (ไป๋หม่าซื่อ) เป็นประธานฝ่ายจีน และคณะสงฆ์จีน (นิกายมหายาน) รวมทั้งพุทธศาสนิกชนชาวจีน
ร่วมงานอย่างเนืองแน่น (๒๒-๒๘ ก.ย.๒๕๕๗)

   อินเดียสร้างวิหารสไตล์สถูปสาญจี เป็นของขวัญจีน เฉลิมฉลอง 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต      
        • จีน : เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2010 ประธานาธิบดีอินเดีย นางประติภา เทวีสิงห์ ปาติล ได้เดินทางมาที่วัดไป๋หม่าซื่อหรือวัดม้าขาว ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน เพื่อทำพิธีเปิดวิหารที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัด ซึ่งเป็นของขวัญที่อินเดียมอบให้แก่จีน โดยมีนางหวัง ซิเซน รองประธานกรรมาธิการที่ปรึกษาด้านการเมืองแห่งชาติ และที่ปรึกษาด้านการเมืองระดับสูงของจีน เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ในขณะที่พระ ชิ หยินเล เจ้าอาวาส เป็นผู้นำชมบริเวณวัด      
        “วิหารนี้ เป็นของขวัญจากประชาชนอินเดียที่มอบให้แก่เมืองพี่เมืองน้องทางอารยธรรม ซึ่งต่างร่วมแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมอันมีค่ามาช้านาน จึงเห็นสมควรให้เปิดวิหารอย่างเป็นทางการในวาระเฉลิมฉลอง 60 ปี ของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสาธารณรัฐอินเดียและสาธารณรัฐประชาชนจีน” ประธานาธิบดีอินเดียกล่าว      
        วิหารดังกล่าวได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากสถูปสาญจี โดยการก่อสร้างเริ่มขึ้นเมื่อปี 2005 รัฐบาลอินเดียได้ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิก ค่าใช้จ่าย และอื่นๆ รวมทั้งทีมสถาปนิกจากกรุงนิวเดลี ในการ สร้างวิหารนี้ บนเนื้อที่ 6,000 ตารางเมตรทางด้านตะวันตกของบริเวณวัดม้าขาว ซึ่งรัฐบาลจีนเป็นผู้จัดหาให้ โดยห้องโถงของวิหารหรือองค์สถูปมีเนื้อที่ 3,450 ตารางเมตร ถือเป็นวิหารสไตล์สาญจีแห่งแรกของจีน      
        อนึ่ง วัดม้าขาว สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 1 สมัยราชวงค์ฮั่น เพื่อเป็นเกียรติแก่พระภิกษุอินเดีย 2 รูป ซึ่งเดินทางบนหลังม้า นำพระคัมภีร์และพระพุทธรูปจากอินเดียเข้ามาเผยแพร่ยังเมืองลั่วหยาง เมืองหลวงสมัยโบราณของมณฑลเหอหนานในจีน เมื่อปีค.ศ. 67 ถือเป็นวัดแห่งแรกของจีน และเป็นสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมโบราณระหว่างอินเดียและจีน      
         (จาก Xinhua /Newssofar.com)


 วัดจีนสั่งสร้างระฆังยักษ์
       
       • จีน : เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2010 ที่ผ่านมา บรรดาคนงานโรงงานแห่งหนึ่งในเมืองอู่ฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย์ ซึ่งอยู่ตอนกลางของประเทศจีน กำลังเก็บรายละเอียดครั้งสุดท้ายบนระฆังยักษ์ ขนาดความสูง 9 เมตร เส้นผ่าศุนย์กลาง 6.06 เมตร หนัก 109 ตัน โดยระฆังใบนี้ถูกสั่งทำจากวัดแห่งหนึ่งที่อยู่ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางตอนใต้ของจีน

(จาก Xinhua)

      วัดกำลังก่อสร้างพระเจดีย์
   มิได้ย้อนทางเดิมกลับอีกด้าน                              ก็เดินผ่านวัดไทยหนึ่งที่นี่
กำลังทำการก่อสร้างพระเจดีย์                                โบสถ์วิหารสวยสีพร้อมสรรพแล้ว
    ชื่อ “วัดเหมอัศวาราม”                                      คงนึกนามผู้สร้างได้แน่แน่ว
“ถึงคนชั่วส่วนหนึ่งมีดีเพริศแพร้ว                            ดีเหมือนแก้วอีกด้านดำอย่างกา”
    แวะเข้าชมข้างในคนไทยสร้าง                             วัสดุหลายอย่างเขาจัดหา
จากเมืองไทยได้ส่งลงเรือมา                                     เสร็จสมเป็นวัดวาอีกนานวัน 
    ดูท่าทางลงทุนมหาศาล                                     มีชาวบ้านจีนไทยช่วยไหมนั่น
ถือว่า”นายวัฒนา”กล้าหาญครัน                             กุศลนั้นอาจดลให้พ้นกรรม
    ที่ใกล้ใกล้กันนี้มีวัดแขก                                    เป็นเรื่อแปลกที่จีนเขาใจปั้ม
ส่งเสริมศาสนาและคุณธรรม                                   ไม่ยีย่ำต่างชาติศาสดา