ประวัติพระพุทธเจ้า พุทธศาสดา Full Screen HD 4 ช.ม. จบสมบูรณ์

 
 
 
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เข้าเยี่ยม หลวงปู่แหวน สุจิณโณ ที่วัดดอยแม่ปั่ง อ.พร้าว จ.เชียงใใหม่  สาธุ ที่ได้เห็นภาพ ทำให้เกิดมงคล
 
 
คลิปพระสงฆ์สามเณรรับบิณฑบาตหลวงพ่อพระครูภาวนากิจจาทร : อัปโหลดโดย เมื่อ 20 ต.ค. 2009
 
 
  

ดาวน์โหลดธรรมบรรยายของพระครูภาวนากิจจาทรได้ที่นี่

ไฟล์ทั้งหมดเป็นรูปแบบ ISO สามารถแตกไฟล์ด้วยโปรแกรม Winrar หรือ Winzip หรือเขียนใส่แผ่นด้วยโปรแกรมเขียนแผ่นทั่วไป โดยเลือกรูปแบบเขียน Image
 
 
 
 

 
พระครูภาวนากิจจาทร
เจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าบ่อ
 

ขอเชิญชมคลิปวิดีโอสัมนาพระธรรมวินัย ณ ห้องสัมนาชินพัฒน์ วัดบ้านเก่าบ่อ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2554 มีพระสงฆ์เข้าร่วมสัมนาประมาณ 96 รูป มีพระครูภาวนากิจจาทร เป็นประธานและไขข้อข้องใจเกี่ยวกับพระธรรมวินัย การประชุมสัมนาพระธรรมวินัยนี้เป็นประเพณีปฏิบัติของวัดบ้านเก่าบ่อ ที่ทำต่อเนื่องมาหลายปี เพื่อทบทวนหลักพระธรรมวินัยอันเป็นรากแก้วแห่งพระพุทธศาสนา พระสงฆ์ปฏิบัติยังคงปฏิบัติชอบด้วยพระธรรมวินัยตราบใด โลกนี้ก็จะไม่ว่างจากนาบุญอันยอดเยี่ยมตราบนั้น

 
 
. การบริหารคณะสงฆ์ (๔)
.
การศึกษาพระปริยัติธรรม
.
กฎหมายพระสงฆ์ของไทย(๑๐)
.
สมเด็จพระสังฆราช(๑๙)
.
ทำเนียบสมณศักดิ์(๙)
.
พัดยศสมณศักดิ์(๘)
.
คณะสงฆ์จีนนิกาย(๔)
.
คณะสงฆ์อนัมนิกาย(๘)
.
พระพุทธรูปสมัยต่างๆ(๘)
.
พระพุทธรูปสำคัญ(๒๒)
.
พระพุทธรูปปางต่างๆ(๑๑)
.
พระพุทธรูปประจำวัน(๗)
.
พระธาตุเจดีย์(๑๔)
.
พระพุทธบาท(๓)
.
พระแท่น(๒)
.
พระไตรปิฎก(๓)
.
การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า
.
การบัญญัติพระวินัย
. โสพัสปัญหา
. พุทธประวัติ(๖๗)
.
พระอสีติมหาสาวก(๖๘)
.
พุทธศาสนสุภาษิต(๒๓)
.
พุทธานุวัตร
. วันสำคัญในพระพุทธศาสนา(๕)
.
พุทธศาสนพิธี
.
พระป่าและวัดป่า
. พุทธศาสนาในปัจจุบัน
. ภัยแห่งพุทธศาสนา
.
ศาสนาต่างๆในไทย(๔)k