พระมหาธาตุเจดีย์ศรีนครนายก
teey9999 : อัปโหลดเมื่อ 28 เม.ย. 2011
วัดบุหัวแหวน ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก อยู่ในเขตโรงเรียนเตรียมทหาร
เป็นอาคารจตุรมุข รูปแบบสถาปัตยกรรม ไทยประยุกต์ โดยได้นำเค้าโครงส่วนเรือนยอดมาจากพระธาตุพนม
ตามนิมิตรของท่านเจ้าอาวาส "พระสมุห์กมลมหาปุญฺโญ" โดยมีกำหนดวางศิลาฤกษ์ศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2554
พระมหาธาตุเจดีย์ศรีนครนายก
dhamma2513:  เผยแพร่เมื่อ 14 ม.ค. 2013
ทรงธรรม เกิดแก่น ผู้ออกแบบพระมหาธาตุเจดีย์ศรีนครนายก วัดบุหัวแหวน นครนายก  • SBBTV SATELLITE TV C-BAND  THAICOM  ( จานใหญ่ ) ( sbbtv999 )