แว่วเสียงสวรรค์ เล่ม1

เผยแพร่เมื่อ 23 พ.ค. 2012

เรียนรู้โลกหลังความตาย ตายแล้วไปไหน การระลึกชาติ เกี่ยวกับพระภูมิและการเข้าทรง ผี นรก ต้นงิ้ว มีจริงหรือไม่ ฆ่าตัวตายจะเป็นอย่างไร ชีวิตของโอปปาติกะ ที่จะทำให้รู้แก่นธรรมอย่างหลักปฏิจสมุปบา­ทได้อย่างไม่น่าเชื่อ เขียนโดย อ.พร ร้ตนสุวรรณ ปราชญ์ทางพุทธศาสนาของไทย ผู้ชำระพระไตรปิฎกอรรถกถา ก่อตั้งธรรมวิจัยที่วัดมหาธาตุ ริเริ่มโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เขียนตำราทั้งเชิงทฤษฎีอย่างพระอภิธรรมและ­ตั้งสำนักค้นคว้าทางวิญญาณ เก่งรอบด้านทั้งวิทยาศาสตร์และปรัชญาต่างๆ สนุกเข้าใจง่าย ได้ประโยชน์ ไม่งมงาย เสียงอ่านเล่มนี้เปลี่ยนชีวิตคนได้หลายคนแ­ล้ว โหลดแบบ MP3 ได้ที่ http://www.jozho.net/index.php?mo=3&a...เสียงอ่านโดย โจโฉ (สำหรับเกริ่นนำ ที่พูดถึงรายละเอียดในแผ่น เป็นแผ่นที่ผมทำแจกฟรีนะครับ ในไฟล์นี้จะไม่มี จะแยกเรื่องออกไปต่างหากเลย).

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย 045 สิ่งยึดเหนี่ยวที่สำคัญของจิต
Whonlop Thomnen
084 ลักษระธรรมชาติของจิตที่มีพลังงานเป็นอย่างไร
Whonlop Thomnen
คำภาวนาพุทธโธเป็นสมาธิ จะทำให้เป็นวิปัสนาได้อย่างไร
อัปโหลดโดย เมื่อ 26 ต.ค. 2010
085 - วิถีทางตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า.wmv
Whonlop Thomnen
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย.wmv : Lek musicday
การทำสมาธิแบบพระอาจารย์เสาร์.wmv : JchaiJane
หลวงพ่อพุธ018-สมาธิเพื่อประโยชน์ : JchaiJane
หลวงพ่อพุธ015 จิตกับกาย : JchaiJane
แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา : สมพร กิ่งภาร
ปรึกษา และสนทนาธรรม3 ; หลวงพ่อพุธ ฐานิโย:MrTHChannel
 
 
 
 

แว่วเสียงสวรรค์ เล่ม2

23 สมองของคนตาทิพย์ 1 แว่วเสียงสวรรค์ เล่ม 2
เผยแพร่เมื่อ 2 ธ.ค. 2012

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย 045 สิ่งยึดเหนี่ยวที่สำคัญของจิต
Whonlop Thomnen
084 ลักษระธรรมชาติของจิตที่มีพลังงานเป็นอย่างไร
Whonlop Thomnen
คำภาวนาพุทธโธเป็นสมาธิ จะทำให้เป็นวิปัสนาได้อย่างไร
อัปโหลดโดย เมื่อ 26 ต.ค. 2010
085 - วิถีทางตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า.wmv
Whonlop Thomnen
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย.wmv : Lek musicday
การทำสมาธิแบบพระอาจารย์เสาร์.wmv : JchaiJane
หลวงพ่อพุธ018-สมาธิเพื่อประโยชน์ : JchaiJane
หลวงพ่อพุธ015 จิตกับกาย : JchaiJane
แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา : สมพร กิ่งภาร
ปรึกษา และสนทนาธรรม3 ; หลวงพ่อพุธ ฐานิโย:MrTHChannel
 
 
 
 
 
 
เผยแพร่เมื่อ 23 พ.ค. 2012
 
 
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย 045 สิ่งยึดเหนี่ยวที่สำคัญของจิต
Whonlop Thomnen
084 ลักษระธรรมชาติของจิตที่มีพลังงานเป็นอย่างไร
Whonlop Thomnen
คำภาวนาพุทธโธเป็นสมาธิ จะทำให้เป็นวิปัสนาได้อย่างไร
อัปโหลดโดย เมื่อ 26 ต.ค. 2010
085 - วิถีทางตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า.wmv
Whonlop Thomnen
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย.wmv : Lek musicday
การทำสมาธิแบบพระอาจารย์เสาร์.wmv : JchaiJane
หลวงพ่อพุธ018-สมาธิเพื่อประโยชน์ : JchaiJane
หลวงพ่อพุธ015 จิตกับกาย : JchaiJane
แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา : สมพร กิ่งภาร
ปรึกษา และสนทนาธรรม3 ; หลวงพ่อพุธ ฐานิโย:MrTHChannel