ขอชวนเชิญร่วมสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมสูง 45 เมตร
( พระพุทธเจ้าพระองค์แรก ) “พระพุทธเมตตา”
จัดสร้างขนาดหน้าตัก 29 เมตร สูง 45 เมตร
ด้วยนิลรัตนะทั้งองค์ เพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนา
ปกป้องคุ้มครองประเทศชาติและมนุษยชาติ

.
พระธาตุของหลวงปู่ จันทร์ศรี จันททีโป ( พระอุดมญาณโมลี )
ละสังขาร 14 ธันวาคม 2559  อายุ 105 ปี 65 วัน
อุปสมบท 13 มกราคม 2474  พรรษา 85  วัดโพธิสมภรณ์
.
.
พระธาตุของหลวงปู่ จันทร์ศรี จันททีโป ( พระอุดมญาณโมลี )
ละสังขาร 14 ธันวาคม 2559  อายุ 105 ปี 65 วัน
อุปสมบท 13 มกราคม 2474  พรรษา 85  วัดโพธิสมภรณ์

.
พระธาตุของพระอรหันต์นามว่า พระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี จันททีโป)
พระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี จันททีโป)
หลวงปู่จันทร์ศรี, หลวงปู่ใหญ่

เกิด 10 ตุลาคม 2454
ละสังขาร 14 ธันวาคม 2559
อายุ 105 ปี 65 วัน
อุปสมบท 13 มกราคม 2474
พรรษา 85
วัด วัดโพธิสมภรณ์
ท้องที่ อุดรธานี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม 4 ประโยค
ตำแหน่ง
ทางคณะสงฆ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 (ธรรมยุต)
อดีตที่ปรึกษามหาเถรสมาคม ( มส. )

"พระธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ มีความหมายเหมือนกับคำว่า "ธาตุ" แต่มีข้อพิเศษออกไปก็คือเป็นส่วนต่าง ๆ ของร่างกายคนที่บรรลุธรรม มีจิตใจบริสุทธิ์ หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ซึ่งเหลือจากการถูกเผา
 บางทีเรียกว่า "พระอรหันตธาตุ" พระสาวก สาวิกาของพระพุทธเจ้า (หมายรวมถึงพระปัจเจก-พุทธเจ้า และอุบาสก อุบาสิกาผู้เป็นอรหันต์ด้วย)
 "พระบรมสารีริกธาตุ" เป็นศัพท์เฉพาะใช้เรียกเฉพาะพระธาตุของพระพุทธเจ้า หากเป็นของพระอรหันตสาวกจะเรียกว่า "พระธาตุ"


ชาติกำเนิด
นามเดิม จันทร์ศรี แสนมงคล เกิดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2454 ตรงกับวันอังคาร ตรงกับแรม 3 ค่ำ เดือน 11 ปีกุน ณ บ้านโนนทัน ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โยมบิดา-โยมมารดาชื่อนายบุญสาร-นางหลุน แสนมงคล ก่อนที่โยมมารดาจะตั้งครรภ์ ในคืนวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 3 นั้น ฝันเห็นพระ 9 รูป มายืนอยู่ที่ประตูหน้าบ้าน พอรุ่งขึ้นตรงวันขึ้น 15 ค่ำ เพ็ญเดือน 3 ซึ่งเป็นวันมาฆบูชา ได้เห็นพระกัมมัฏฐาน 9 รูปมาบิณฑบาตยืนอยู่หน้าบ้าน จึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธา จึงรีบจัดภัตตาหารใส่ภาชนะ ไปนั่งคุกเข่าประนมมือตรงหน้าพระเถระผู้เป็นหัวหน้า ยกมือไหว้ แล้วใส่บาตรจนครบทั้ง 9 รูป แล้วนั่งพับเพียบประนมมือกล่าวขอพรว่า

“ดิฉันปรารถนาอยากได้ลูกชายสัก 1 คน จะให้บวชเหมือนพระคุณเจ้าเจ้าค่ะ”

พระเถระก็กล่าวอนุโมทนา หลังจากนั้นอีก 1 เดือน นางหลุน แสนมงคล ก็ได้ตั้งครรภ์ และต่อมาก็คลอดบุตรชายรูปงามในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม พุทธศักราช 2454

อุปสมบท
บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2468 ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านศิลา ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดย เจ้าอธิการเป๊ะ ธัมมเมตติโก เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี, เจ้าคณะตำบลโนนทัน อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ณ พัทธสีมาวัดศรีจันทร์ (วัดศรีจันทราวาส) ตำบลในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2474 โดยมี พระครูพิศาลอรัญญเขต (จันทร์ เขมิโย ป.ธ. ๓) เจ้าคณะธรรมยุตจังหวัดขอนแก่น และเจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ (วัดศรีจันทราวาส) เป็นพระอุปัชฌาย์, พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระมหาปิ่น ปญฺญาพโล เป็นพระอนุสาวนาจารย์ มีพระอาจารย์กรรมฐานจำนวน 25 รูปนั่งเป็นพระอันดับ ท่านได้รับนามฉายาว่า จนฺททีโป อันมีความหมายเป็นมงคลว่า ผู้มีแสงสว่างเจิดจ้าดั่งจันทร์เพ็ญ

คัดลอกมาจาก https://th.wikipedia.org/wiki

"พระธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ มีความหมายเหมือนกับคำว่า "ธาตุ" แต่มีข้อพิเศษออกไปก็คือเป็นส่วนต่าง ๆ ของร่างกายคนที่บรรลุธรรม มีจิตใจบริสุทธิ์ หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ซึ่งเหลือจากการถูกเผา
 บางทีเรียกว่า "พระอรหันตธาตุ" พระสาวก สาวิกาของพระพุทธเจ้า (หมายรวมถึงพระปัจเจก-พุทธเจ้า และอุบาสก อุบาสิกาผู้เป็นอรหันต์ด้วย)
 "พระบรมสารีริกธาตุ" เป็นศัพท์เฉพาะใช้เรียกเฉพาะพระธาตุของพระพุทธเจ้า หากเป็นของพระอรหันตสาวกจะเรียกว่า "พระธาตุ"

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
ร่วมการสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม
(พระพุทธเจ้าพระองค์แรก) “พระพุทธเมตตา”
จัดสร้างขนาดหน้าตัก 29 เมตร สูง 45 เมตร
ด้วยนิลรัตนะทั้งองค์ เพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนา
ปกป้องคุ้มครองประเทศชาติและมนุษยชาติ

_/I\_ ให้เกิดความสุขสันติและเพื่อให้เป็นอนุสรณ์
สถิตอยู่เคียงคู่กับอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
84 พรรษา ปีพ.ศ. 2550 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

_/I\_ ซึ่งมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกระทรวงมหาดไทย
จัดสร้างเพื่อจารึกไว้ในแผ่นดินตลอดกาล
ณ วัดเทพประทาน(อิธิพร) อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

เข้าบัญชีวัดเทพประทาน
(1) ธนาคารกรุงไทย สาขาสอยดาว
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 252-027795-5
(2) ธนาคารกรุงเทพ สาขาสอยดาว
บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่ 650431678
(3) ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสอยดาว
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 4048085628
ขณะโอน โปรดเช็คด้วยว่าเป็น "บัญชีวัดเทพประทาน" หรือไม่

โดยขอให้ผู้บริจาคส่งสำเนาใบนำเงินเข้าธนาคาร (ใบเปย์อิน) ให้วัดเทพประทานทราบด้วย เพื่อที่จะออกใบอนุโมทนาบัตรให้ต่อไป
(ใส่แบบฟอร์ม PDF)
ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ตึกมหิดล ชั้น 4 ถนนราชวิถี
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 085-114-8900, 089-215-3455 โทรศัพท์ 0-2644-4699

องคมนตรีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก เป็นประธาน
นำข้าราชการ ประชาชน ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
สมทบทุนการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตา
วัดเทพประทาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
NBT NEWS : เผยแพร่เมื่อ 17 พ.ค. 2015  ต่อ...........