ตามรอยพระพุทธเจ้า ตอนที่ 6/1
pisan2525 | December 08, 2008 : การเดินทางครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้า
 
 
 
สารคดีตามรอยพระพุทธเจ้า  
PisanboonJuar | August 25, 2009

การค้นพบอันยิ่งใหญ่ เมืองพุทธคยา เป็นเมืองสำคัญอีกแห่งหนึ่งของชาวพุทธ เพราะเป็นสถานที่ตรัสรู้ ของพระพุทธเจ้า 

ตามรอยพระพุทธเจ้า ตอนที่ 6/4 End   
 
 สารคดีตามรอยพระพุทธเจ้า
PisanboonJuar | August 25, 2009 : พาราณสี นคร 4000 ปี 
 
 
 
PisanboonJuar | August 26, 2009 : หมู่วัดถ้ำอะชันต้า
 
สารคดีตามรอยพระพุทธเจ้า
 
PisanboonJuar | August 27, 2009

เมืองพุทธแห่งหิมาลัย

 
PisanboonJuar | August 26, 2009 : วันที่พุทธหายจากอินเดีย
 
 
  01  02  03  04  05
 
Subpages (5): 01 02 03 04 05