1.02**เมื่อช่วงสายวันที่ 4 มี.ค.2554

 
 เคลื่อนสรีระสังขารหลวงตา
 
 
 

จาก: | สร้างเมื่อ: 4 มี.ค. 2011

4มีนาคม2554 เวลา10.00น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเคลื่อนสรีระสังขารพระธรรมวิสุทธิมงคล(หลวงตามหาบ­ัว ญาณสัมปันโน)จากศาลาใน สู่จิตกาธานเมรุลอยหน้าวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

พิธีเคลื่อนสรีระสังขารหลวงตาบัว(1) จาก: | สร้างเมื่อ: 3 มี.ค. 2011

พิธีเคลื่อนสรีระสังขาร พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) เมื่อช่วงสายวันที่ 4 มี.ค.2554 ณ วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

 

พิธีเคลื่อนสรีระสังขารหลวงตาบัว(4)  จาก: | สร้างเมื่อ: 3 มี.ค. 2011

พิธีเคลื่อนสรีระสังขาร พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) เมื่อช่วงสายวันที่ 4 มี.ค.2554 ณ วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

 

มีต่อ.......