1.03**18.39 น.วันที่ 5 มี.ค.2554

www.sanghathan.com

www.dhamma999.net *_* dhammo.org

The gadget spec URL could not be found
 
พิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร18.39น

จาก: | สร้างเมื่อ: 5 มี.ค. 2011

บรรยากาศที่วัดป่าบ้านตาด ช่วงเมื่อเวลา 18.39 น.วันที่ 5 มี.ค.2554
ในงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร หลวงตาพระมหาบัว ที่วัดป่าบ้านตา

 
 
ċ
Dhitinard Dhammaj,
Mar 6, 2011, 10:11 PM
ċ
Dhitinard Dhammaj,
Mar 7, 2011, 10:16 AM