1.06**อริยสงฆ์แห่งวัดป่าบ้านตาด

 

www.dhamma999.net *.* dhammo.org

 
หลวงตามหาบัว (พระบัว ญาณสัมปันโน) จาก: | สร้างเมื่อ: 25 ก.พ. 2011

อริยสงฆ์แห่งวัดป่าบ้านตาด พระอริยเจ้าของแผ่นดิน

หลวงตามหาบัว พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมปนโน)
เป็น VCD ที่จัดทำโดย ASTV เพื่อเผยแพร่

ถ้าต้องการ Download สำหรับเก็บไว้ดู หรือเขียน CD
http://cyberjom.com/special/หลวงตามหาบัว

 

Breaking News : 2011 01 30 The holiest & the most reverrend Monk has passedway today ( Jan 30, 2011 @ 3.53 AM) .

 In Loving Memory Ven Luangta Maha Bua. This vid show us situation @ Wat Pa Baan Taad this afternoon. The Princess Chulaborn

will preside over the bathing ceremony @ 6.00 PM today. With anjali & namaskara - to my greatest teacher - Ven Luangta Maha Bua.

 
ċ
Dhitinard Dhammaj,
Mar 17, 2011, 1:34 AM