.
  .
3เสียงจากสังฆทานนิวส์ : ธรรมะจากพระสุปฏิปันโน