ภาพถ่ายอธิษฐานของคุณแม่บุญเรือน โตงบุญเติม
 ถ่าย ณ วัดท่าผา จ.กาญจนบุรี
ที่คุณแม่บุญเรือนอธิษฐานไว้ว่า ไม่ว่ารูปนี้จะอัดขยาย
ต่อไปอีกกี่พันกี่หมื่นกี่แสนครั้ง ทุกๆ ภาพก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์
เสมอกับรูปต้นแบบที่ถ่ายไว้ทุกประการ
 
 

 
 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d9/Internal_organs.png/861px-Internal_organs.png

 
* DHAMMO.ORG *** DHAMMOORG * [ Thai ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัดสังฆทาน * www.sanghathan.com * sanghathan.net
 
 songkhla999
 
01**สาธุ ที่ได้เห็นภาพ ทำให้เกิดมงคล
  •