1-4**ปิดโครงการช่วยชาติ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๗ ณ สวนอัมพร

ภูมิ เวสัปปุริสานัง กตัญญูกตเวทิตาความเป็นคนกตัญญูกตเวทีคือพื้นฐานของคนดี
วัดสังฆทาน นนทบุรี : Wat Sanghathan Internationnal Medition Center THailand
เอาคุณธรรมนำการเมือง ชาติจึงจะไปรอด
ถ่ายทอดสดจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ sbbtv999
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

ถ่ายทอดสด : สถานีวิทยุสังฆทานธรรม 24 ช.ม.

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

*หลวงตา* : มหัศจรรย์มหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่

ที่ระลึกในวาระปิดโครงการช่วยชาติ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๗ ณ สวนอัมพร กรุงเทพฯ
สารคดี : *หลวงตามหาบัว* มหัศจรรย์บุรุษผู้ยิ่งใหญ่  ตอน : ดั่งดวงตะวัน
 
พระธรรมวิสุทธิมงคล ( หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน )
ละขันธ์แล้ว เมื่ิอ 30 มกราคม 2554  เวลา 03.53 น. 
เกิด 12 สิงหาคม 2456  พรรษา 76  อายุ 97  วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี, ธรรมยุตตินิกาย
 

Japan's tsunami-hit town    Nuclear Emergency

 

บทความธรรมยาตราครั้งที่ 3 ประเทศอินเดีย ฉบับสมบูรณ์
ธรรมยาตราอินเดีย ครั้งที่ ๓ : Download 
 
 

ถ้าท่านไม่สามารถดู video ข้างบนนี้ได้ ให้ Refresh [ F5 ]  Shooting Starzl

หมายเหตุ บางเวลาเราไม่สามารถรับฟังได้ทุกๆสถานี โปรด Refresh[ F5 ] หรือทดลองไปฟังที่ fm8925.net  sbbtv999.webs.com