101*พาหุง มหากา+ร่วมสร้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ

มูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย  January 25,2016
เก็บตกบรรยากาศวันที่สองของงานสมุยเฟสติวัล รายได้ทั้งหมดก็จะนำไป
ร่วมสร้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ในนามมูลนิธิมวลมหาประชาชนฯ เพื่ออนาคตของเยาวชนไทย“สุเทพ” ชี้สมุยเฟสติวัลสำเร็จเกินเป้า คนร่วมเพียบ อาหาร-ของดีขายเกลี้ยง ครั้งหน้าเล็งเปลี่ยนไปจัดช่วงฤดูแล้งหนีมรสุม และไม่ใช่ช่วงไฮซีซั่นป้องกันปัญหาที่พัก เดินหน้าหาทุนสร้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ

เมื่อเวลา 11.00น. ที่เกาะสมุย นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย(กปปส.) กล่าวถึงการจัดงาน “ สมุยเฟสติวัล”ครั้งที่1 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24-25ม.ค.ที่ผ่านมา โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ อบจ.จังหวัด เทศบาลเกาะสมุย สมาคมโรงแรม สมาคมท่องเที่ยว และมูลนิธิมวลมหาประชาชน(กปปส.)ว่า ถือว่าประสบความสำเร็จเกินเป้าหมายที่เรากำหนดเอาไว้ เพราะมีคนเข้าร่วมกิจกรรมมากเกินกว่าที่คาดเช่นจำนวนคนที่เข้าร่วมวิ่ง-ปั่น จักรยาน การกุศลร่วมทั้งตัวแทนประชานที่เอาของดีมีคุณภาพของจ.สุราษฎร์ธานีมาแสดงมี จำนวนมากและสามารถขายได้หมด ในส่วนอาหารก็ขายได้หมดไม่พอขาย

นายสุเทพ กล่าวต่อว่าความสำเร็จของงานครั้งนี้อีกเรื่องคือผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก แต่ในส่วนของชาวต่างชาติพบว่ายังมีไปน้อยเพราะบังเอิญว่าไปจัดตรงกับงาน ฟลูมูนปาร์ตี้ทำให้นักท่องเที่ยวข้ามไปมาก แต่ที่เป็นปัญหามากคือเรื่องมรสุมที่มีฝนตกมากในคืนวันที่24ม.ค.ทำให้ กิจกรรมไม่ราบรื่น ซึ่งในครั้งที่2อาจจะพิจารณาช่วงเวลาที่เป็นช่วงฤดูแล้งที่ไม่ใช่ช่วงไฮซี ซั่น เพราะจะมีปัญหาในเรื่องที่พัก ที่ประชุมจึงมอบให้ผู้ที่จัดงานไปสอบถามความเห็นของชาวเกาะสมุยว่า ต้องการให้จัดงานครั้งต่อไปในช่วงใด ส่วนเรื่องกิจกรรมก็ยังจะต้องมีถนนสายศิลปะ ถนนสายอาหาร การแสดงคอนเสริต์ การวิ่ง เดินและปั่นจักรยาน การกุศล นอกจากนี้ที่ประชุมยังเสนอให้ตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการดูแล เพราะเวลานี้การจัดงานมีแต่กรรมการทางด้านนโยบายเท่านั้น

เมื่อถามว่า การจัดงานในครั้งนี้ทราบว่ามีผู้สนในร่วมบริจาคการกุศลเพื่อสร้างวิทยาลัย อาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ นายสุเทพ กล่าวว่า การร่วมบริจาคของประชาชนในงานดังกล่าวยังไม่สามารถประเมินได้ แต่เป้าหมายคือการจัดงานนี้มีมวลมหาประชาชนที่เห็นว่าการปฏิรูปการศึกษา ต้องทำโดยการจัดการเรียน การสอน ขึ้นใหม่ ที่นอกจากสอนในเรื่องวิชาชีพ วิชาการและต้องเน้นที่อาชีวศึกษา งานแบบนี้ประชาชนสามารถร่วมกันได้ ไม่ต้องรอรัฐบาล ดังนั้นวิทยาลัยนี้เป็นของประชาน ทำเพื่อประชาชนและประชาชนเป็นเจ้าของ คนที่มาเรียนก็เรียนฟรี อย่างไรก็ตามทางมูลนิธิ กปปส.ก็จะต้องเดินหน้าหาทุนในการก่อสร้างวิทยาลัยต่อ เพราะการสร้างสถานศึกษาแห่งหนึ่งต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก ‪#‎fahwonmai‬


พาหุง มหากา
พาหุงสะหัส สะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
ครีเมขะลัง อุทิตะโฆ ระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

มาราติเร กะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง
โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง
ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง
ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

กัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา
จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะยะกายะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกาวาทะเกตุง
วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง
พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา โย
วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ
โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ

ชะยะปะริตตัง
มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง ปูเรตวา
ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะ สัจจะวัช
เชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลัง ฯ
ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง นันทิวัฑฒะโน เอวัง ตวัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ
ชะยะมังคะเล อะปะราชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิวโปกขะเร
อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ
สุนักขัตตัง สุมังคะลัง ปุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง สุกขะโณ สุมุหุตโต
จะ สุยิฏฐัง พรัหมะจารี สุปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง
ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณิธีเต ปะทักขิณา
ปะทักขิณานิ กัตวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ ฯ
โส อัตถะลัทโธ สุขิโต วิรุฬโห พุทธะสาสะเน อะโรโค
สุขิโต โหหิ สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ สา อัตถะลัทธา
สุขิตา วิรุฬหา พุทธะสาสะเน อะโรคา สุขิตา โหหิ สะหะ
สัพเพหิ ญาติภิ เต อัตถะลัทธา สุขิตา วิรุฬหา พุทธะสา
สะเน อะโรคา สุขิตา โหถะ สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ ฯ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะ
ธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ ภะวะตุ
สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะสังฆา
นุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ
นักขัตตะยักขะภูตานัง ปาปัคคะหะนิวาระณา ปะริต
ตัสสานุภาเวนะ หันตวา เตสัง อุปัททะเว ฯ นักขัตตะยักขะ
ภูตานัง ปาปัคคะหะนิวาระณา ปะริตตัสสานุภาเวนะ หันตวา
เตสัง อุปัททะเว ฯ นักขัตตะยักขะภูตานัง ปาปัคคะหะ
นิวาระณา ปะริตตัสสานุภาเวนะ หันตวา เตสัง อุปัททะเว ฯ

Comments