.
พระพุทธสันติสุข
ณ วัดสันติสุขญาณสัมปันโน บ.สันติสุข ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
 
ภาพงานก่อสร้างพิพิธภัณฑ์หลวงตามหาบัว ที่วัดป่าบ้านตาด 21-09-2558  
 
k