19.สารบัญ

.
อมตพระอริยสงฆ์
 
 
วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร 
 
 
 
 
 
10.TV ON LINE [ Dhamma.info*From: Daniela ]
1.Lekmeng
61
9.
98.lekmeng99/98
**************
 
1.เตาเผาถ่าน 200 ลิตร
 
Video : ธรรมชาติกับสุขภาพ
 ตอนที่ 9-12
 
 
ได้เดินทางมาที่วัดม้าขาว เพื่อทำอะไร ???
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คนระลึกชาติ
คุณชนัย ที่เคยเป็นครูบัวไขเมื่อชาติก่อน 
 
 
 วีดีโอ

งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

๑ ถึง ๕   ๖ ถึง ๙

๑๐ ถึง ๑๒   tv online

http://welovethai.webs.com/

 
 
 

สามล้อสกายแลป

Video : ธรรมชาติกับสุขภาพ ตอนที่ 9-12

.
.
 .
ได้เดินทางมาที่วัดม้าขาว เพื่อทำอะไร ???
.  
.
 .
 .
 .
 .
 .
.
 คนระลึกชาติ
คุณชนัย ที่เคยเป็นครูบัวไขเมื่อชาติก่อน 
 .
 วีดีโอ

งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

๑ ถึง ๕   ๖ ถึง ๙

๑๐ ถึง ๑๒   tv online

http://welovethai.webs.com/

 .

 ( เกี่ยวกับวัดสังฆทาน )

 
 
 
 
โดย อดีตนายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย.
 
คุณธรรมและจริยธรรมทางการเมือง
.
โดย อดีตนายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน
 
 
ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีอานันท์ ปัญญารชุน
.
ฟังวิสัยทัศน์ของท่านทั้งภาคภาษาไทย และอังกฤษ อย่างจุใจ

 การไปบวชรัษาศีล ๘ ที่วัดสังฆทาน

แรกเปลี่ยนอัตราเงินทุกสกุล

 
..
 
  
.
.
วีดีโดประวัติศาสตร์
ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

.

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีคนที่ 27

 
 
 

 

 


สร้างหัวข้อใหม่ ตอบ

 

9.เตาเศรษฐกิจ

 
Comments