25.ชีวประวัติ Steve Jobs ฉบับเต็ม

ชีวประวัติ Steve Jobs ฉบับเต็ม

ชีวประวัติ Steve Jobs ฉบับเต็ม
อัปโหลดโดย เมื่อ 13 ต.ค. 2011   แบไต๋ไฮเทค Daily 5 LIVE 2011 ตอนที่ 321-325
 
 

dhammoorg.*.dhamma999net.*.bangkok99net

 อัปโหลดโดย เมื่อ 18 ก.พ. 2011

สุนทรพจน์ของสตีฟ จ็อบส์ ผู้ก่อตั้ง Apple ในพิธีจบการศึกษามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด

 ปี 2005 ถือเป็นสุนทรพจน์ที่ดีมากที่สุดอีกครั้งหนึ่ง www.kitticharn.com

 

www.dhamma999.net.*.dhamma999net

อัปโหลดโดย เมื่อ 17 พ.ค. 2011

Steve Jobs's speech at Standford 2005 - Thai sub 

dhammatvonline

 
 
 
 
ċ
Dhitinard Dhammaj,
Mar 23, 2012, 10:09 PM
ċ
Dhitinard Dhammaj,
Aug 18, 2012, 6:30 AM
ċ
Dhitinard Dhammaj,
Mar 23, 2012, 10:54 PM