ถ่ายทอดสดจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ sbbtv999
เพลงชีวประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต.wmv
Lek musicdayอัปโหลดเมื่อ 3 มิ.ย. 2011
เพลงชีวประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
โดยเพลิน พรหมแดน เพลงชุดนี้อ้างอิงจากประวัติท่านพระอาจารย์มั่น
ฉบับท่านพระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน     TV

อัปโหลดเมื่อ 1 ก.พ. 2012

มุตโตทัย (รวม ๑๗ ตอนในตอนเดียว)
พระครูวินัยธร (มั่น ภูริทตฺโต) 

กราบคารวะน้อมเล่าประวัติ
เกิดสุบินนิมิต
เกิดสมาธินิมิต
วิธีนี้ถูกต้องแน่นอนแล้ว ไม่สงสัย
ออกธุดงค์เร่งภาวนา
ฝึกจิตดวงที่ผาดโผน
สู่ถ้ำสาริกา
ธรรมโอสถ
เทวดามิจฉาทิฏฐิกลับใจ
รุกขเทพขอถือไตรสรณคมน์
อุทาหรณ์สอนใจเรื่องของขรัวตา
พระสาวกอรหันต์มาแสดงธรรมให้ฟัง
จำใจลาจากถ้ำสาริกา
กลับสู่แดนอีสาน
ข้อวัตรปฏิปทาที่พาดำเนิน
เมตตาทั่วสรรพสัตว์
บวชโยมมารดา
จาริกสู่ภาคเหนือ
เข้าสนามรบขั้นสุดท้าย     TV
ทำลายจอมกษัตริย์วัฏจักรอวิชชา
โปรดบาทบริจาริกา
พระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์เสด็จมาอนุโมทนา
ถูกกล่าวหาว่าเป็นเสือเย็น
''พุทโธ'' หาย
ความอัศจรรย์แห่ง ''พุทโธ''
ลาจากหมู่บ้านชาวเขา
ผจญพญาช้าง
เทศน์สั่งสอนวิญญาณสามเณรและพี่สาว
โรคกรรมเก่า
เจ้าคุณธรรมเจดีย์นิมนต์กลับสู่อิสาน
ตอบปัญหาญาติโยม
อบรมพระ-เณรที่หนองผือนาใน
อุบายทรมานศิษย์ดื้อ
รอยพญานาค
พระอาจารย์มั่นเริ่มป่วย
ลาวัฏวนเป็นครั้งสุดท้าย
วันมหาวิปโยค
เหลือเพียงประวัติและปฏิปทาอันงดงาม     TV