ถ่ายทอดสดจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ sbbtv999 ถ่ายทอดสดทีวีจอใหญ่ 
ถ่ายทอดสดทีวีจอกลาง  ถ่ายทอดสดทีวีจอเล็ก
มิลินทปัญหา ตอนที่ ๑ : อัปโหลดเมื่อ 5 ม.ค. 2012
มิลินทปัญหา ตอนที่ ๓ : อัปโหลดเมื่อ 5 ม.ค. 2012
มิลินทปัญหา ตอนที่ ๕ : อัปโหลดเมื่อ 5 ม.ค. 2012 
 
มิลินทปัญหา ตอนที่ ๗ : อัปโหลดเมื่อ 5 ม.ค. 2012 
 
 
 
มิลินทปัญหา ตอนที่ ๑-๘ : อัปโหลดเมื่อ 5 ม.ค. 2012
แอนิเมชั่นนี้เคยถูกนำออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 18.00 น.  ตอนละ 15 นาที โดยมีความร่วมมือกันระหว่าง

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และ บริษัทธีร์ โฮลดิ้ง จำกัด ได้นำ " มิลินทปัญหา "

มาสร้างเป็นการ์ตูนแอนิเมชั่น และถูกถ่ายทอดเป็นภาพถ่ายทอดเรื่องราว

โดยบริษัท แอพริฌิเอท เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด

 
 
 
 
มิลินทปัญหา ตอนที่ ๒ : อัปโหลดเมื่อ 5 ม.ค. 2012 
มิลินทปัญหา ตอนที่ ๔ : อัปโหลดเมื่อ 5 ม.ค. 2012
มิลินทปัญหา ตอนที่ ๖ : อัปโหลดเมื่อ 5 ม.ค. 2012
 
มิลินทปัญหา ตอนที่ ๘ : อัปโหลดเมื่อ 5 ม.ค. 2012 
 
 
 
มิลินทปัญหา ตอนที่ ๑-๘ : อัปโหลดเมื่อ 5 ม.ค. 2012
แอนิเมชั่นนี้เคยถูกนำออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 18.00 น. ตอนละ 15 นาที โดยมีความร่วมมือกันระหว่าง

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และ บริษัทธีร์ โฮลดิ้ง จำกัด ได้นำ " มิลินทปัญหา "

มาสร้างเป็นการ์ตูนแอนิเมชั่น และถูกถ่ายทอดเป็นภาพถ่ายทอดเรื่องราว

โดยบริษัท แอพริฌิเอท เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด