ถ่ายทอดสดจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ sbbtv999  ถ่ายทอดสดทีวีจอใหญ่  ถ่ายทอดสดทีวีจอกลาง  ถ่ายทอดสดทีวีจอเล็ก

Image of the disciple of the Buddha.
Wat Rong Khun - The White Temple in Chiang Rai : เผยแพร่เมื่อ 6 มิ.ย. 2012 โดย

Wat Rong Khun, also known as the white temple, is a temple just outside of Chiang Rai in north west Thailand.

We visited it with our friend Jane who was our tour guide for the day. It's a beautiful and really unusual temple.

Tanya and I have seen hundreds of temples. So many that they tend to blur together.

The white temple though is truly unique. http://magictravelblog.com

5 Wat Rong khun, Chiang Rai Thailand 2012 5 : อัปโหลดโดย เมื่อ 27 ม.ค. 2012
อัปโหลดโดย เมื่อ 2 ม.ค. 2012 : วัดร่องขุ่น เชียงราย Wat Rong khun Chiangrai