ภาพวาดสวยๆจากอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
วู้ดดี้เกิดมาคุย อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์1: อัปโหลดโดย เมื่อ 18 ธ.ค. 2010
วู้ดดี้เกิดมาคุย อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์2: อัปโหลดโดย เมื่อ 18 ธ.ค. 2010
วู้ดดี้เกิดมาคุย อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์3: อัปโหลดโดย เมื่อ 18 ธ.ค. 2010
วู้ดดี้เกิดมาคุย อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์4: อัปโหลดโดย เมื่อ 18 ธ.ค. 2010
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
( เกี่ยวกับวัดสังฆทาน )    ข่าวงานบุญ
 
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
อัปโหลดโดย เมื่อ 18 มิ.ย. 2011

บันทึกรายการ พุทธปัญญาภิรมย์ : เฉลิมชัยธรรม
โดย อ. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์::ออกอากาศ 30 เม.ย. 54 ทาง TNN24

 
 
อัปโหลดโดย เมื่อ 18 มิ.ย. 2011

บันทึกรายการ พุทธปัญญาภิรมย์ : เฉลิมชัยธรรม 1_4
โดย อ. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์::ออกอากาศ 30 เม.ย. 54 ทาง TNN24

อัปโหลดโดย เมื่อ 18 มิ.ย. 2011

บันทึกรายการ พุทธปัญญาภิรมย์ : เฉลิมชัยธรรม 2_4
โดย อ. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์::ออกอากาศ 30 เม.ย. 54 ทาง TNN24

อัปโหลดโดย เมื่อ 18 มิ.ย. 2011

บันทึกรายการ พุทธปัญญาภิรมย์ : เฉลิมชัยธรรม 3_4
โดย อ. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์::ออกอากาศ 30 เม.ย. 54 ทาง TNN24

 

อัปโหลดโดย เมื่อ 18 มิ.ย. 2011

บันทึกรายการ พุทธปัญญาภิรมย์ : เฉลิมชัยธรรม 4_4
โดย อ. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์::ออกอากาศ 30 เม.ย. 54 ทาง TNN24

 

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

อัปโหลดโดย เมื่อ 18 มิ.ย. 2011
บันทึกรายการ พุทธปัญญาภิรมย์ : เฉลิมชัยธรรม 3_4
โดย อ. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์::ออกอากาศ 30 เม.ย. 54 ทาง TNN24