วัดร่องขุ่น White Temple Thailand(บทนำ)  : PRAMAINEWS : เผยแพร่เมื่อ 24 พ.ย. 2012
วัดร่องขุ่น White Temple (ตอน นรก-สวรรค์) : PRAMAINEWS : เผยแพร่เมื่อ 24 พ.ย. 2012

วัดร่องขุ่น White Temple(ตอน โลกียสุข ) : PRAMAINEWS : เผยแพร่เมื่อ 24 พ.ย. 2012
 
เผยแพร่เมื่อ 31 มี.ค. 2012:  hiesimhee : Weisser Tempel in Chiang Rai.Einzigartig und beeindruckend.

วัดร่องขุ่น White Temple (ตอนอิสรภาพ)

วัดร่องขุ่น White Temple (ตอนจิตรกรรมฝาผนัง) : เผยแพร่เมื่อ 24 พ.ย. 2012 โดย


วัดร่องขุ่น White Temple (ตอนหอศิลป์ฯ) : เผยแพร่เมื่อ 24 พ.ย. 2012 โดย 

วัดร่องขุ่น White Temple (ตอนร้านค้าชุมชน) : PRAMAINEWS : เผยแพร่เมื่อ 24 พ.ย. 2012

วัดร่องขุ่น White Temple (ตอนจิตวิญญาณ) : PRAMAINEWS : เผยแพร่เมื่อ 24 พ.ย. 2012

Wat Rong khun is known among foreigners as the White Temple..lt is artistically different from other temples in Thailand. The temple was built by artist , Ajarn Chalermchai Kositpipat, who is well*know thoughout Thailand. He wanted to build the most beautiful temple in the world and to 60 followers devoted totally their effort and energy to make this stucture their life work , We are honored and pleased to interview Ajarn Chalermchai. This is the 12th year since the project began and Chalermchai's goal with his life and woek is set at a highest level." l want to be good and valuable to my country. l want to create arts in my own style and to develop ThaiBuddhist arts to be accepted internationally. l want people of all nations to come and admire my works,like when they want to visit the taj Mahal or the Ankor Wat.Therefore, l need to devote all my time to this and also to educate and pass along my vision yo at least two consecutive classes of pupils.Maybe in 60 to 90 yeats after my death will the project be completed" " l want to be the only artist in the world who can create anything with utmost freedom. l do not want to work under anybody' influence or thought processes. No one in the world can order me to do their forbidding, because l do not accept any monetary donations from sources including government officers politicians or millionaires. Money can
give the donors power to influence the takers, much like many artist who work as employees. l, then,need to findfundings to build the temple by myself." Ajarn Chalermchai talked about the art woeks that each year needed to be repaired,
changed or added-on "My number one goal is to perfect my works. That is why renovations are going on yearly. Regular visitors see changes all the time because l do not set time frames to my works. National Buddhist arts mostly are influenced by other works of art such as from India.Sri Lanka, Chiang Saen, Sukhothai, Ayutthaya and Ratanakosin. Modern arts cannot avoid to be influenced by the ancient arts. l want to break away from the influence
of arts of any periods. That is why l need to commit my lift to this project."

วัดร่องขุ่น ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร.0-5367-3579,0-5367-3967 โทรสาร 0-5367-3539

Wat Rong Khun Pa O don Chai Sub-District,Mueang District,Chiang Rai 57000 Thailand Website : www.watrongkhun.com E-mail : webmaster@watrongkhun.com