เฉินซู่จี๋บุคคลแห่งปี ของไต้หวัน   
เฉินซู่จวี่ (陳樹菊) วัย 61 ปีมีอาชีพเป็นแม่ค้าขายผักในตลาดสดเมืองไถตง ภาคตะวันออกของไต้หวันมานานถึง 48 ปีแล้ว ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาอาม่าเฉินได้บริจาคเงินที่ได้มาจากการขายผักเพื่อการกุศล เช่น สร้างห้องสมุดในโรงเรียน

 
 
ชั้นประถม เป็นค่ารักษาพยาบาลและค่าอาหารของเด็กนักเรียนยากจน มากกว่าสิบล้านเหรียญไต้หวัน (ประมาณ 10 ล้านบาท) ความดีของอาม่าเฉิน ได้ประจักษ์แก่สังคมโลก เมื่อวันที่ี 5 มี.ค. 2553  นิตยสารฟอร์บส์ ได้ยกย่องให้อาม่าเฉิน เป็น 1 ใน 48  นักบุญยอดเยี่ยมแห่งเอซีย-แปซิฟิกประจําปี 2553  ต่อมาในเดือนพฤษภาคม