ถ่ายทอดสดทีวีจอจัมโบ ถ่ายทอดสดทีวีจอใหญ่ ถ่ายทอดสดทีวีจอกลาง ถ่ายทอดสดทีวีจอเล็ก
⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
Mini Siam Field trip : Supat baothong : เผยแพร่เมื่อ 19 ธ.ค. 2012  :Anubamrayong School. Pratom 1/10,1/11 Field trip 23 Nov 12 at Mini Siam Pattaya. 
 
mini_siam@Pattaya  chonburi : suparanun duangoupa : เผยแพร่เมื่อ 5 ต.ค. 2012 : Recreation and Tourism โดย นิสิต คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 
English Sound ** Eng III @ Mini Siam Pattaya : laleblythe : เผยแพร่เมื่อ 29 ก.ย. 2012 // Presents By Korn : Thanyakorn Petch-in / Bell : Natnaree Chiang-aek
Fern : Sunisa Subun / Ohm : Vasin Vuttiviroj :: This video make up for English III is a subject of Kasetsart University Siracha Campus.
 
Thailand holiday 2008-03 : BelgicaHombre : เผยแพร่เมื่อ 20 เม.ย. 2012