9.เชิญบริจาค<>วิทยาลัยอาชีวะศึกษาภาวนาโพธิคุณ


 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์    

วันที่ 3 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนฯ ได้โพสต์เฟสบุ๊กความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจว่า ได้นำประชาชนเข้าชมที่ดินจำนวนประมาณ 40ไร่ ที่จัดซื้อในราคาถูกมาเพื่อก่อสร้างวิทยาลัยอาชีวะภาวนาโพธิคุณ บนเกาะสมุย

ทั้งนี้ โครงการวิทยาลัยอาชีวะภาวนาโพธิคุณ จะมีการก่อสร้างขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่บุตรหลานของชาวสมุยและใกล้เคียง เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพป้อนตลาดแรงงานในสมุยและอื่นๆ

โดยโรงเรียนดังกล่าว นายสุเทพเคยให้สัมภาษณ์ว่า เป็นแนววิถีพุทธ อยู่ที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ที่มีลักษณะที่เป็นต้นแบบ ที่ผลิตบุคลากรออกไปรับใช้สังคม โดยเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพควบคู่คุณธรรม นักศึกษาจะต้องมีการฝึกไหว้พระภาวนา ฝึกการพออยู่พอกินทุกวัน ซึ่งทุกคนต้องทำได้ เพราะเรียนฟรีทุกคน     อ่านต่อได้ที่ :-

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1449136490

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱
      มูลนิธิมวลมหาประชาชนฯ "ต้นแบบพอเพียง" หลังจาก กปปส.จบภารกิจชุมนุมเพื่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 “สุเทพ เทือกสุบรรณ” ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย กับบทบาทใหม่ในงานภาคประชาชน ยืนยันกับโพสต์ทูเดย์ ว่า “งานครั้งนี้จะทำในลักษณะสร้างสรรค์ เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน ตามโอกาสที่เราสามารถทำได้” สุเทพ....... อ่านต่อได้ที่ : http://www.posttoday.com/analysis/interview/406247.

อ่านต่อได้ที่ : http://www.posttoday.com/analysis/interview/406247

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱⊰♥⊱

เตรียมพร้อม ประกาศเปิดวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ

โครงการวิทยาลัยอาชีวะภาวนาโพธิคุณ ที่จะมีการก่อสร้างขึ้นให้การศึกษาแก่บุตรหลานของชาวสมุยและใกล้เคียง เป็นต้นแบบของการศึกษาที่มีคุณภาพควบคู่คุณธรรม นักศึกษาจะต้องมีการฝึกไหว้พระภาวนา ฝึกการพออยู่พอกิน ซึ่งจะทำให้สามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ ออกไปรับใช้สังคม ป้อนตลาดแรงงานในสมุยและอื่นๆ ซึ่งอนาคตคนสมุยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนต่อไป

#‎เรามาช่วยกัน‬ ‪#‎PDRCfoundation

⊰♥⊱มูลนิธิมวลมหาประชาชนฯ มีเจตน์จำนงค์ที่จะสนองเจตนารมณ์ของประชาชน ในด้านการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ที่จะให้สถาบันการศึกษาผลิตบุคลากรที่มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ด้านต่างๆ และมีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กันไปด้วย
ประกอบกับท่านเจ้าคุณพระภาวนาโพธิคุณ มุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้าง “โรงเรียนในฝัน” ที่มีหลักสูตรฝึกอบรมธรรมะอย่างเข้มข้นให้แก่นักเรียน นักศึกษาให้รู้จักสำรวมในอินทรีย์ คือฝึกฝนให้เรียนรู้ที่จะควบคุม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ของตน ไม่ให้ถูกกิเลสครอบงำได้ เรียกว่าฝึกให้มี “อินทรียสังวร"
โรงเรียนในฝันจะฝึกฝนอบรมสั่งสอนนักเรียนไม่ให้หลงในความเอร็ดอร่อย แต่จะสอนให้รู้จักธรรมะ อยู่ในธรรมะ เคารพรักพ่อแม่ เชื่อฟังพ่อแม่ เคารพรักครูอาจารย์ เชื่อฟังครูอาจารย์ รักเพื่อน เป็นกัลยาณมิตรของเพื่อน รู้จักหน้าที่เป็นพลเมืองดีของชาติ และที่สำคัญคือเป็นสาวกที่ดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โรงเรียนในฝันจะสอนให้นักเรียนกลัวบาป รักบุญ และมีศีลธรรม ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ ไม่เห็นแก่ตัว เราจะสอนเด็กของเราให้เห็นแก่ส่วนรวม มีความรัก มีความเมตตาต่อผู้อื่น รักครอบครัว รักบ้านเมือง รักประเทศชาติ นักเรียนของเราจะได้รับการฝึกอบรมไม่ให้ยึดติดวัตถุ ไม่ให้เป็นพวกวัตถุนิยม แต่จะให้เห็นคุณค่าความสำคัญของจิตใจ ความสำคัญของศีลธรรม มีการควบคุมทางจิตใจอย่างดี เพราะมีกำลังจิตใจที่ฝึกอบรมมาดีแล้ว จนถึงระดับที่มีกำลังจิตพอที่จะควบคุมตนเอง
ซึ่งในวันพรุ่งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของโรงเรียนในฝันแห่งนี้ ผมจึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ และทอดผ้าป่าสามัคคี โดยจะประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี ในเวลา 09.49 น. ครับ
.
.
.


‘สุเทพ’เตรียมเปิดเว็บ-เฟซบุ๊กให้สมาชิกเป็นเจ้าของ

‘สุเทพ’เตรียมเปิดเว็บ-เฟซบุ๊กให้สมาชิกเป็นเจ้าของช่วยเสนอความเห็น พร้อมแจงแนวทางการทำงาน

     23พ.ย.58นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย กล่าวว่า จะเริ่มเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความจำนงเข้ามาเป็นสมาชิกมูลนิธิ ได้ตั้งแต่วันที่ 24พ.ย. 2558 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ท , เฟซบุ๊ก , เว็บไซด์ โดยทางประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนฯ
จะอธิบายให้ประชาชน ที่สนใจ ได้เข้าใจว่าวัตถุประสงค์ ของมูลนิธิฯ คือการปฏิรูปประเทศในช่วงนี้เราจะทำการปฏิรูปประเทศไทย โดยภาคปฏิบัติ อะไรที่เราทำ ลงมือได้ก่อนโดยประชาชนเราก็จะทำเลย
เช่น ปฏิรูปเรื่องการศึกษา เศรษฐกิจพอเพียง การสร้างชุมชนผู้สูงอายุ โดยในเว็ปฯจะมีการอธิบาย
ว่า จะทำที่อะไรไหนอย่างไร

      และในวันที่ 24 ม.ค.59 ก็จะเปิดตัว วิทยาลัยอาชีวะศึกษาภาวนาโพธิคุณ ที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี อย่างเป็นทางการ โดยผู้ที่จะเข้าเรียนจะได้เรียนฟรีทุกคน แต่จะต้องเรียนหนัก ฝึกงานไปด้วย มีความรู้ด้านวิชาชีพ ที่สามารถประกอบวิชาชีพด้วย โดยจะต้องมีการปฏิบัติธรรมร่วมด้วย

        นายสุเทพ กล่าวว่า วิทยาลัยอาชีวะศึกษาภาวนาโพธิคุณ จะสอนในสาขาอาชีพต่างๆ อาทิ การโรงแรม การท่องเที่ยว ภาษา เลขานุการ บัญชี โดยจะเอาภาคเอกชนเข้าร่วมด้วยจะเป็นวิทยาลัยแห่งแรกที่ยึดหลักคุณภาพคู่ คุณธรรม อย่างแท้จริง โดยเป็นวิทยาลัยอาชีวะศึกษาฯ แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีพระภิกษุสงฆ์ร่วมกับฆราวาส ร่วมบริหารวิทยาลัย

http://www.komchadluek.net/detail/20151123/217375.html

นายวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมโครงการจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัด
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558

ความคืบหน้าการก่อสร้างวิทยาลัยอาชีวศีกษาภาวนาโพธิคุณ

⊰♥⊱เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ผมขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกคน ร่วมทำบุญ รักษาศีล เข้าวัดฟังธรรม เวียนเทียน ทำจิตใจให้สงบ ร่วมกันคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดินครับ
จะเห็นได้ว่าคนในยุคปัจจุบันนั้นบูชาความอร่อยทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ แทนการบูชาพระทั้งคนแก่และเด็ก ทั้งศิษย์และอาจารย์ จึงเป็นการยากที่ใครๆ จะมาคัดง้างให้หันไปบูชาธรรมะแทนการบูชาอายตนะที่มีไว้เพื่อกามารมณ์ จิตแห่งกามาวจรภูมิกำลังครองโลก โลกจึงแออัดอยู่ด้วย เหยื่อแห่งกามารมณ์ และวิธีการบริโภคกามารมณ์อย่างวิปริตวิตถารชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อน
ท่านเจ้าคุณพระภาวนาโพธิคุณ อดีตเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดสวนโมกขลาราม ดำริสมควรที่จะสร้าง "วิทยาลัยอาชีวศึกษาต้นแบบ" ขึ้นในเกาะสมุย เพื่อผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ มีความรู้วิชาชีพตามความต้องการขององค์กรผู้ประกอบการต่างๆ โดยมุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาที่มีคุณธรรม ควบคู่ไปกับคุณภาพทางวิชาชีพ ผู้ประกอบการในสถานประกอบการและองค์กรธุรกิจต่างๆ จะได้มีคนดีมีความรู้ช่วยทำงาน นักศึกษาที่ฝึกฝนตนเองจนเป็นผู้มีศีลธรรมสมบูรณ์ก็จะเป็นคนทำงานที่มีความสุข ทำงานด้วยสำนึกที่ว่า การปฏิบัติหน้าที่คือการปฏิบัติธรรมะ มีธรรมะเป็นสรณะให้ยึดถือ ประคับประคองให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความสุข
ซึ่งในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม นี้ เวลา 09.49 น. วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ จะมีพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อก่อสร้าง และทอดผ้าป่าสามัคคี ผมจึงขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมทำบุญด้วยกัน ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี ครับ