97**สำนักป่าวิโมกขธรรม +ไม่ทะเลาะเรื่องศาสนา

 
ขอเชิญชวนญาติธรรมร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่อสร้าง "ศาลาวิโมกขธรรม" และห้องน้ำ 8 ห้อง
ณ สำนักป่าวิโมกขธรรม  ต.คลองไผ่  อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา
ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560
รถออกจากหน้าวัดสังฆทาน เวลาตี5  ( ค่ารถ 200 บาท )
( สมัคร จองที่นั่งได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน โทร 02 496 1240
หรือที่ซุ้มประชาสัมพันธ์ ( หน้าเรือนไทย ) 094-559-5775

11.39 น. วางศิลาฤกษ์ "ศาลาวิโมกขธรรม" โดย พระครูปลัดไพรินทร์ สิริวัฑฒโน
12.00 น. ทอดผ้าป่าสามัคคีเราไม่สนับสนุนท่านที่ใช้คำหยาบ หรือคำไม่สุภาพ หรือชวนทะเลาะ
ทุกคนเกิดมา มีพ่อแม่เป็นพระเจ้า พ่อแม่ของใครก็เป็นพระเจ้าของ
คนๆนั้น เมื่อเราเกิดมาในต่างสังคม ต่างถิ่น ต่างพื้นที่ ย่อมได้รับความ
เชื่อในเรื่องประเพณี วัฒนธรรมต่างกัน ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้น มนุษย์
เป็นผู้สร้างขึ้นมา 
ส่วนเรื่องความเชื่อเรื่องศาสนามันเป็นเรื่องละเอียด
อ่อน เมื่อเราถูกพ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดูบรรจุความเชื่อลงในสมองของเรา
แล้ว เมื่อเติบโตขึ้น เราควรมีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้ความจริงของแต่ละศาสนา

และมีสิทธิ์ที่จะเลือกนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งโดยเสรี ข้อสำคัญ
ใครจะนับถือศาสนาใดก็ตาม ก็ควรให้เกียรติกับผู้ที่นับถือศาสนา
ที่ต่างกัน ไม่เบียดเบียนคนต่างศาสนาด้วยการทำร้าย ด้วยการพูด
ดูถูกดูแคนซึ่งกันและกัน และไม่คิดร้าย อิจฉาริษยาซึ่งกันและกัน
ความเป็นมนุษย์เหมือนกัน เราเกิดจากการผสมวัสดุ ( เชื้อ ) ของ
พ่อแม่ แม้สัตว์ทั้งหลายก็เช่นกัน แต่เรามีความสามารถที่จะใช้ชีวิต
ร่วมกันอย่างสันติได้ โดยมีความคุ้นเคย ความรักและความเป็นมิตร

เราเคยรู้จักเด็กผู้ชายอายุสัก 12 ขวบ 3คน น่าจะเป็นลูก
คนจนทั้ง 3 คน เด็ก 3 คนนี้เป็นเพื่อนกัน ไปใหนด้วยกันตลอด เที่ยว
เล่นด้วยกันทุกวัน 3 คน 3 ศาสนา คือ พุทธ คริสต์ อิสลาม เขารักกันดี
แม้เราก็รู้จักกับคนต่างศาสนาจำนวนมาก ก็ไม่เห็นมีปัญหาในเรื่อง
ความต่างศาสนา เพราะเราเป็นมนุษย์ที่ต้องการความเป็นมิตรเหมือน
กัน เรื่องที่มีการฆ่ากันมันเป็นเรื่องการเมือง เรื่องผลประโยชน์ เรื่อง
การหลงผิดของผู้นำในเวลานั้นๆ 

ศาสนาก็ดีอยู่หลอก ถ้านำมาสอนผิด
มนุษย์ชาวโลกก็เดือดร้อน... พวกเศรษฐีค้าอาวุธสงคราม เจ้าของธุรกิจ
ค้าน้ำมันและสิ่งผิดกฎหมายบางกลุ่ม กลุ่มอิทธิพลบางคน เหล่านี้ เป็น
ผู้เบียดเบียนชาวโลก และใช้หลักคำสอนของศาสนามาบิดเบือน ล้างสมอง
ให้คนหลงผิด แล้วไปทำร้ายผู้อื่น ทั้งคนต่างศาสนา และศาสนาเดียวกัน
(และขอขอบคุณท่านที่ใช้เหตุผลที่แท้จริงของศาสนาของตนเองมาอธิบาย)
ขอบคุณผู้รู้ แต่ถ้าท่านไม่รู้จริง โปรดอย่าออกความเห็นในทางชวนทะเลาะกันเลย
( สายลมหวน )
Comments